مرکز تحقیقات industry 4.0

اهداف راهبردی

 • ارتقاء دانش نظری و کاربردی محققان و ذی‌نفعان گروه پژوهشی‌

 • به‌روزبودن با پیشرفت‌های علمی در زمینه‌ی صنعت 4/0 از طریق تعریف پروژه‌های مطالعاتی

 • گسترش نفوذ صنعت 4/0 در کشور از طریق پروژه‌های مشاوره‌ی صنعتی و مدیریتی

 • گسترش دانش بومی در زمینه‌ی توسعه‌ی ابزارهای پشتیبانی مدیریت صنعت 4/0

 • ارتباط با پیشروان صنعت 4/0 در کشور و ارائه‌ی مشاوره به آن‌ها

 • جذب محققان برجسته و پرتوان از زمینه‌های مختلف و استفاده از آن‌ها در پیشبرد مطالعات صنعت 4/0

 • برقراری ارتباط سازنده با سایر پژوهشگران و نهادها در زمینه‌ی راهکارهای تصمیم‌گیری و صنعت 4/0

محور‌های پژوهشی

پژوهش و ارائه‌ی راهکارهای صنعتی و ابزارهای پشتیبانی مدیریت در زمینه‌های:

 • انرژی‌های تجدیدپذیر

 • بهره‌وری انرژی

 • سرویس‌های مالی

 • شبکه‌های توزیع انرژی

اعضای هیئت علمی

 • دکتر ارس شیخی

 • مهندس مصطفی افخمی‌زاده

 • پژوهشگران:

 • مهندس سینا حسین‌پور

 • مهندس محمد فاطمی‌نیا

 • مهندس محمد بخششی