امضای تفاهم نامه همکاری بین شرکت گسترش انرژی پاسارگاد و و پژوهشکده علوم و فناوری های انرژی، آب و محیط زیست شریف

امضای تفاهم نامه همکاری بین شرکت گسترش انرژی پاسارگاد و و پژوهشکده علوم و فناوری های انرژی، آب و محیط زیست شریف

16 May 2022
3716

پژوهشکده علوم و فناوری‌های انرژی، آب و محیط زیست شریف همزمان با بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در مورخ 1401/02/24 به منظور ایجاد و گسترش در زمینه های همکاری پژوهشی، فناوری و آموزش، جهت انجام خدمات مهندسی، طراحی، بومی سازی دانش و تکنولوژی به منظور ایجاد یک تعامل راهبردی با شرکت های گسترش انرژی پاسارگاد، اٌریس اوکسین و هما پاسارگاد انرژی کیش، به مدت 3 سال قرارداد همکاری منعقد نمود.
همچنین پژوهشکده علوم و فناوری‌های انرژی، آب و محیط زیست شریف همزمان با بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در مورخ 1401/02/24 به منظور مطالعه، پژوهش و توسعه دانش فنی واحدها Methanol-to-Propylene (MTP)  و Methanol to Olefins (MTO) و ایجاد یک تعامل راهبردی با شرکت نارگان قرارداد همکاری 3 ساله منعقد نمود.