مراسم بازنشستگان همکاران پژوهشکده علوم و فناوری‌های انرژی، آب و محیط‌زیست

07 Mar 2023
1813

چهار تن از همکاران پژوهشکده آقایان:

سعید شهلو

احمد کمالی دهقان

امیر فرح نیا

مصطفی گشاده رو

در سال 1401به افتخار بازنشستگی نائل آمدند. مراسمی برای تقدير از اين عزيزان در روز 15 اسفندماه 1401 با حضور دیگر همکارن و اساتید پژوهشکده برگزار گردید و از زحمات این عزیزان با هديه و لوح، تقدیر به عمل آمد. همچنين با توجه به زحمات 30 ساله اين عزيزان پیشنهاد شد نسبت به کاشت یک درخت به نام ايشان در پژوهشکده اقدام شود.