برنامه هفته پژوهش و فناوری پژوهشکده علوم و فناوری های انرژی، آب و محیط زیست شریف

برنامه های هفته پژوهش و فناوری سال 1401

به مناسبت هفته پژوهش و فناوری

پژوهشکده علوم و فناوری های انرژی، آب و محیط زیست شریف برگزار میکند.

 


 


 


 


 


 


 


 

دانلود فایل