برنامه های هفته پژوهش سال 1400

برنامه های هفته پژوهش سال 1400

همزمان با هفته پژوهش و فناوری کشوری در سال 1400، پژوهشکده علوم و فناوری های انرژی، آب و محیط زیست شریف با هدف  شناسایی چالش های روز کشور در حوزه های انرژی، آب و محیط زیست و جهت دهی آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری به سمت رفع نیازهای اساسی کشور، میزبان پژوهشگران، مدیران ارشد و سیاست گذاران دستگاه های اجرایی در قالب 11 رویداد به شرح زیر خواهد بود.

فیلم رویداد اول با عنوان "پاسخ به 30 پرسش کلیدی در حکمرانی انرژی ایران" - آقای دکتر مهدی شریف زاده

اسلایدهای رویداد دوم با عنوان "مصرف انرژی در تغلیظ مس: روندها و بایدها" - آقای دکتر عباس رجبی

اسلایدهای رویداد سوم با عنوان "مسائل و مشکلات حوزه آب و انرژی در پالایشگاه تهران" - آقای مهندس علیرضا آهنگری

فیلم رویداد سوم با عنوان "مسائل و مشکلات حوزه آب و انرژی در پالایشگاه تهران" - آقای مهندس علیرضا آهنگری

اسلایدهای رویداد چهارم (بخش اول) با عنوان "چالشهای آب و محیط زیست ارومیه و فرصت های جدید" - بخش اول - آقای دکتر مسعود تجریشی

اسلایدهای رویداد چهارم (بخش دوم) با عنوان "چالش های محیط زیستی و فرصت های ملی" - آقای دکتر مسعود تجریشی

فیلم رویداد چهارم با عنوان "چالش های محیط زیستی و فرصت های ملی" - آقای دکتر مسعود تجریشی

اسلایدهای رویداد پنجم با عنوان "پیامدهای محیط زیستی کرونا با تاکید بر چالشهای مدیریت پسماند" - آقای دکتر فرزام فتوت

فیلم رویداد پنجم با عنوان "پیامدهای محیط زیستی کرونا با تاکید بر چالشهای مدیریت پسماند" - آقای دکتر فرزام فتوت

اسلایدهای رویداد ششم با عنوان "توسعه کم کربن بخش انرژی" - آقای دکتر حسین خواجه پور

اسلایدهای رویداد هفتم با عنوان "آب و امنیت غذایی" - آقای مهندس عباس کشاورز

فیلم رویداد هفتم با عنوان "آب و امنیت غذایی" - آقای مهندس عباس کشاورز

اسلایدهای رویداد هشتم با عنوان "جایگاه روش Evaporation Crystalization در شیرین سازی شورابه های با شوری بالاتر از 100،000 پی پی ام" - آقای مهندس مسعود علیزاده

اسلایدهای رویداد نهم با عنوان "اهمیت وجود سیستم جمع آوری کندانس برگشتی در صنایع با هدف مصرف بهینه آب، انرژی و کاهش مصرف سوخت¬های فسیلی" - آقای مهندس امیربهادر اسفندیاری

فیلم رویداد نهم با عنوان "اهمیت وجود سیستم جمع آوری کندانس برگشتی در صنایع با هدف مصرف بهینه آب، انرژی و کاهش مصرف سوخت های فسیلی" - آقای مهندس امیربهادر اسفندیاری

اسلایدهای رویداد دهم با عنوان "برنامه ریزی استراتژیک واگذاری مدیریت و عملیات چرخه سوخت رسانی" - آقای دکتر ارس شیخی

اسلایدهای رویداد یازدهم با عنوان "تصفیه و بازچرخانی آب با رویکرد کیفیت آب و تأثیرات زیست محیطی" - خانم دکتر شهناز قاسمی

فیلم رویداد یازدهم با عنوان "تصفیه و بازچرخانی آب با رویکرد کیفیت آب و تأثیرات زیست محیطی" - خانم دکتر شهناز قاسمی

دانلود فایل