پنجاه و چهارمين جلسه از سلسله نشست هاي انديشه‌ورزی

پنجاه و چهارمين جلسه از سلسله نشست هاي انديشه‌ورزی

يكشنبه 18 دي ماه 1401 از ساعت 14:00 الي 16:00

پنجاه و چهارمين جلسه از سلسله نشست هاي انديشه‌ورزی روز يكشنبه 18 دي ماه 1401 از ساعت 14:00 الي 16:00 به صورت مجازي و در سامانه https://theory.olgou.ir/ برگزار مي گردد.

 

سخنران : دكتر مجيد عباسپور استاد دانشگاه صنعتي شريف

موضوع: تحليلي بر برنامه هاي توسعه و سند الگوي اسلامي ايراني پيشرفت در حوزه انرژي، آب و محيط زيست

 


 


 


 


 


 


 


 

دانلود فایل