گزارش وضعیت جهانی انرژی های تجدیدپذیر 2023

گزارش وضعیت جهانی انرژی های تجدیدپذیر 2023

در ده سال گذشته انرژی‌های تجدیدپذیر تغییرات قابل توجهی را داشته است. توسعه این انرژی‌ها که در ابتدا یک روند در حال ظهور بود، در حال حاضر به یک ضرورت جهانی تبدیل شده­ است. سیاست‌گذاران کشورهای مختلف اعم از توسعه‌یافته و در حال توسعه به این نتیجه ­رسیده­اند که گذار از انرژی‌های فسیلی به سوی انرژی‌های تجدیدپذیر یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت انکارناپذیر است. متاسفانه این نوع از انرژی‌ها، در کشور پهناور ایران آنچنان که شایسته است، توسعه نیافته و در مسیر توسعه آن‌ها، انواع چالش‌های اقتصادی، قانونی، فرهنگی، فناورانه، زیرساختی، سیاست‌گذاری و هماهنگی میان کنشگران مختلف وجود دارد. انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران، در راستای انجام رسالت خود در فرهنگ‌سازی و ترویج توسعه این نوع از انرژی‌ها در کشور، با همکاری پژوهشکده علوم و فناوری‌های انرژی، آب و محیط زیست دانشگاه صنعتی شریف، درصدد ارائه و انتشار آخرین پیشرفت‌های توسعه این نوع از انرژی‌ها در کاربردهای مختلف در سراسر جهان است. به این امید که با الگوگیری از تجربیات بین‌المللی، مسیر توسعه آنها در میهن عزیزمان ایران نیز هموار گردد.

موسسه REN21 هرساله، مجموعه گزارشات هشت قسمتی از وضعیت انرژی‌های تجدیدپذیر را منتشر می‌نماید. این گزارش، خلاصه­ی اولین گزارش از آن مجموعه در سال 2023 است. با مطالعه این گزارش، می‌توان دریافت که تقاضای انرژی در چهار بخش ساختمان‌، صنعت، حمل ‌و نقل و کشاورزی، نقش حیاتی در گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر را دارد. در واقع، بدون پیشرفت اساسی در بخش تقاضا، دستیابی به تحولات ساختاری مورد نیاز برای تغییر سیستم انرژی، اقتصاد و جامعه مبتنی بر انرژی‌های تجدیدپذیر غیرممکن خواهد بود. یافته‌های ارائه‌شده در این گزارش نشان‌دهنده یک گام مهم رو به جلو در درک پتانسیل انرژی‌های تجدیدپذیر در تأمین نیازهای انرژی جهان در بخش‌های مختلف تقاضا است.

در پایان، لازم است تا از همکاری همدلانه ریاست محترم پژوهشکده علوم و فناوری‌های انرژی، آب و محیط زیست، جناب آقای دکتر افشین و همچنین همکاران عزیز انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران جناب آقای مهندس آرش شجاعی، جناب آقای مهندس معین امینی، سرکار خانم مهندس شقایق سادات بطحایی و جناب آقای مهندس رضا شصتی که در ترجمه و آماده‌سازی این گزارش دلسوزانه همکاری داشتند، صمیمانه تشکر و قدردانی کنم.

امید است که این گزارش مستند، برای فعالین مختلف انرژی‌های تجدیدپذیر در عرصه‌های مختلف دولت، صنعت و دانشگاه مفید فایده بوده و مورد استفاده محققین قرار گیرد.

 


 

دانلود فایل