• بازیابی ترکیبات و فلزات گرانبها ازکاتالیست های مستعمل و پسماندها
  • کنترل و مدیریت آلاینده های صنایع معدنی
  • ساخت سیستم الکترواکسیداسیون برای تصفیه شیرابه وآلاینده های خطرناک
  • تبدیل اجزاء آلی پسماندهای الکترونیک و باتری ها به ترکیبات سوختی و حذف ترکیبات هالوژنی آنها
  • طراحی بازیاب حرارتی کارخانجات سیمان با افزایش بهره وری و کاهش آلایندگی و مصرف آب این صنعت
  • بازیابی آنتیموان از پسماندهای معدنی
  • بررسی کیفیت و انالیز آب تصفیه شده و تصفیه خانه جنوب تهران برای استفاده در مصارف کشاورزی
  • پایش و آنالیز آب معدن گل گهر
  • تعیین کیفیت فیلترهای آب
  • مطالعه و پایش آب سد نهرین