Responsive Image


سمپوزیوم “جایگاه و نقش دانشگاه‌ها و مراکز علمی در تحقق برنامه ششم توسعه کشور(نمک‌زدایی آب دریا)”

با توجه به تاکید بر انتقال فناوری نمک‌زدایی آب در  تبصره ذیل بند الف ماده 36 برنامه ششم توسعه کشور و مسئولیت این انستیتو در این حوزه، از سال اول برنامه این موضوع پیگیری و به معاونین ذیربط در وزارت نیرو مراجعه شده و در نتیجه آن مقرر شد تا وضعیت اجرای این ماده و تبصره آن(تنها در بخش نمک‌زدایی عنوان شده در این ماده قانونی) با مشارکت مسئولین ذیربط بررسی و نتایج آن به عنوان الگویی برای مشارکت دانشگاه‌ها و مراکز علمی در رفع چالش ملی مورد استفاده قرار گیرد.

نهایتا اولین نشست سمپوزیوم “جایگاه و نقش دانشگاه‌ها و مراکز علمی در تحقق برنامه ششم توسعه کشور(نمک‌زدایی آب دریا)”با اهداف ذیل و با تاکید بر مدیریت انتقال فناوری:

  • تبیین اهمیت بهره‌گیری از فناوری‌های نمک‌زدایی در تامین آب کشور و اجرای ماده 36 برنامه ششم توسعه
  • تعیین الزامات اجرای برنامه ششم توسعه در حوزه نمک‌زدایی
  • تعیین نقش دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی در مدیریت انتقال فناوری حوزه نمک‌زدایی آب
  • معرفی پتانسیل دانشگاه‌ها و مراکز علمی در حل مسائل نمک‌زدایی کشور
  • جلب مشارکت برای همکاری‌های بین بخشی جهت عملیاتی ساختن ماده 36 برنامه ششم توسعه
  • بررسی نیاز کشور به یک مرکز تخصصی علمی در حوزه نمک‌زدایی با استفاده از تجربیات و فعالیت مراکز علمی و پژوهشی داخلی و بین‌المللی

در تاریخ 24 اردیبهشت ماه 1397 توسط انستیتو آب و انرژی و با حضور نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی، نهاد ریاست‌جمهوری، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت راه و شهرسازی، سازمان حفاظت محیط‌‌ زیست، شرکت‌های تابعه وزارت نیرو، جهاد دانشگاهی، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی نمک‌زدایی و مدعوینی از اساتید و پژوهشگران در دانشگاه صنعتی شریف برگزار گردید.

در بخش نشست پنل پس از اظهارنظر حاضرین، مقرر گردید با تشکیل 5 کارگروه‌ با مشارکت علاقه‌مندان حاضر، بررسی‌های لازم برای اجرایی شدن این ماده از قانون و تبصره ذیل آن انجام و نتایج حاصل در یک نشست دیگر ارائه و تصمیمات لازم اتخاذ شود.

قانون و تبصره ذیل آن انجام و نتایج حاصل در یک نشست دیگر ارائه و تصمیمات لازم اتخاذ شود.

گزارش عملکرد کارگروه های فوق الذکر

نشست دوم سمپوزیوم در 17 دی ماه 1397 در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نشست سوم در تاریخ 29 دی ماه 1397 در سازمان حفاظت محیط زیست برگزار و نهایتا بیانیه با جمع‌بندی نظرات حاضرین در یک جلسه با جمع محدودتری از اعضای حاضر تنظیم گردید.

خلاصه گزارش نشست های سمپوزیوم نمک زدایی 1397 دانشگاه صنعتی شریف

Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image