فناوری های نوین انرژی

اهداف راهبردی

بعد از شناسایی منابع هرزروی انرژی یا آلوده کننده محیط‌ زیست لازم است راه ‌کارهای عملی برای حذف یا به حداقل رساندن آنها ارائه شود. در اغلب موارد نیاز، به تصحیح یا توسعه فناوری جدید می باشد که در این گروه انجام می‌شود. گروه فناوری نوین انرژی یکی از گروه های فعال در پژوهشکده انرژی شریف و متشکل از اعضای هیئت‌ علمی دانشگاه و کارشناسان است. حوزه فعالیت و زمینه‌ های پژوهشی گروه فناوری نوین دربرگیرنده حوزه های انرژی تجدید پذیر و نو، سیستم ‌های انرژی ‌های هیبریدی و سیستم‌ های تولید چندگانه، فناوری ‌های مرتبط با تولید و به‌کارگیری سوخت ‌های جایگزین، فناوری‌ های افزایش بازده انرژی در بخش های تولید، تبدیل و مصرف و فناوری‌های ذخیره‌سازی انرژی است.