پژوهشگران پسا دکترا

Responsive Image

سارا مشحون

سمت: پژوهشگر پسادکتری
 تخصص: سلول‌های خورشیدی، انرژی‌های تجدیدپذیر
 ایمیل: mashhoun@ncl.sharif.edu  
شماره اتاق: 324شماره تماس 66085178، داخلی 435

Go Somewhere
Responsive Image

رضا رضازادگان

سمت: پژوهشگر پسادکتری
تخصص: پیشبینی تکنولوژیک، هوش مصنوعی
Reza.rezazade@sharif.edu
 

Go Somewhere
Responsive Image

وحید بیگ زاده

سمت: محقق پسادکتری
تخصص: مهندسی مکانیک (انرژی)
ایمیل:beygzadeh@sharif.edu
شماره اتاق: طبقه دومشماره تماس: 09144098865
Go Somewhere
Responsive Image

حسین رنجبر

سمت: پژوهشگر پسادکتری
تخصص: برنامه ریزی و بهره برداری از سیستم های انرژی الکتریکی
ایمیل: h_ranjbar@ee.sharif.edu
شماره اتاق:2M/P06شماره تماس: 09379175464

Go Somewhere
Responsive Image

سيد شايان طبيبيان

سمت: پژوهشگر پسادکتری
مهندسي شيمي
Tabibian.shayan@gmail.com
٠٩١٢٣٠٢٤٣٩٠

Go Somewhere