مرکز تحقیقاتی سیستم‌های هوشمند پایدار

معرفی

مرکز تحقیقاتی سیستم‌های پایدار یک مرکز تحقیقاتی در پژوهشکده علوم و فناوری انرژی شریف می‌باشد که به منظور داشتن سهمی مهم در توسعه پایدار بخش مرکز تحقیقاتی سیستم‌های پایدار فعالیت می‌کند.

ماموریت

 • تحلیل و طراحی و سیستم های پایدار با تمرکز بر شبکه انرژی

 • ارائه راهکارهای بهینه به منظور ارتقاء امنیت، افزایش بهره وری، کاهش آلودگی های زیست محیطی

 • رسیدن به معیارهای توسعه پایدار

با توجه به توانمندی های علمی و تجربه های تحقیقاتی اعضای تشکیل دهنده آزمایشگاه و همچنین در نظر گرفتن مسائل و چالش های سیستم های پایدار هوشمند محورهای تحقیقاتی زیر به عنوان ماموریت اولویت دار آزمایشگاه در جهت پژوهش و حل مشکلات صنعتی در این حوزه در نظر گرفته شده است.

 • شبکه‌های پایدار هوشمند

 • انرژی های تجدید پذیر

 • خودروهای الکتریکی

 • منابع انرژی توزیع شده

 • تکنولوژی های افزایش قابلیت اطمینان و کارآمدی شبکه های هوشمند انرژی

چشم انداز

 • تبدیل شدن به قطب علمی دانشگاههای غرب آسیا در حوزه سیستم های پایدار هوشمند

 • تربیت محققین به منظور مدیریت و بهینه سازی شبکه های پیشرفته انرژی با در نظر گرفتن معیارهای توسعه پایدار و تلاش برای کاهش آلودگی های محیط زیستی

 • چاپ سالانه 10 مقاله Q1 و Q2

استراتژی

 • جذب دانشجویان ممتاز دانشکده برق و دانشکده انرژی و کامپیوتر

 • همکاری با محققین پسا دکتری داخلی و خارجی و جذب ایشان با پرداخت حق الزحمه مناسب

 • تامین منابع مالی مورد نیاز طرح های بنیادی پژوهشی از طریق ارتباط با مراکز علمی، پژوهشی، تحقیقاتی و صنعتی

 • تعریف پروژه در مرزهای دانش به عنوان رساله دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

 • برگزاری همایش های علمی با همکاری دانشگاهها و موسسات پژوهشی پیشرو داخلی و خارجی

 • گام نهادن در مسیر تعریف پروژه های میان رشته ای (مخابرات، قدرت، انرژی)

 • تعریف طرح های پژوهشی مشترک با دانشگاهها و مراکز علمی و پژوهشی اروپا

اعضای اصلی

 • ارس شیخی (هیئت علمی پژوهشکده SERI)

 • حمید بیگی (هیئت علمی دانشکده کامپیوتر)

 • محمد حسن سعیدی (رئیس پژوهشکده انرژی)

 • علی محمد رنجبر (هیئت علمی دانشکده برق)

دانشجویان فعلی

 • ماهان ابراهیمی (برق – قدرت)

 • امیررضا غفاری (برق – قدرت)

پژوهشگران

 • ماهان ابراهیمی (برق – قدرت)

 • امیررضا غفاری (برق – قدرت)