معرفی

 

ایران به دلیل دارا بودن منابع وسیع نفت و گاز، همواره یکی از بازیگران اصلی انرژی در منطقه و جهان محسوب می ­شود. با این حال، الزامات توسعه پایدار و جلوگیری از پیامدهای منفی حاصل از تغییرات اقلیم به واسطه استفاده بیش از حد از سوخت ­های فسیلی و سایر اقدامات انسان­­زاد، توجه به انرژی‌های تجديد‌پذير و صیانت از محیط­زیست را بیش از پیش ضروری کرده است. علاوه بر این، توسعه­ی بی­رویه کشاورزی بدون در نظر گرفتن حجم منابع آبی تجدیدپذیر و عدم مدیریت صحیح پساب ­های شهری و صنعتی، وضعیت کمی و کیفی این منابع را در بسیاری از نقاط کشور به سطح بحرانی رسانده است. با توجه به لزوم مدیریت یکپارچه آب، انرژی، غذا و محیط­زیست و نظر به رسالت و نقشه­ی راه دانشگاه‌ها برای توسعه پايدار کشور و به منظور تجميع فعاليت‌های حوزه انرژی، آب و محيط­زيست در دانشگاه صنعتی شريف و ساماندهی پژوهشکده‌ها، پژوهشکده علوم و فناوری‌های انرژی، آب و محيط­زيست دانشگاه صنعتی شريف در سال 1399 با ادغام پژوهشکده علوم و فناوری­های انرژی، انستيتو آب و انرژی و پژوهشکده زیست­­فناوری و محیط­زیست با ايجاد اساسنامه مستقل و مصوب هيات امناء دانشگاه تأسیس شد.


 

اهداف

 

 1. شناسایی نیازهای پژوهشی کشور در حوزه‌های آب، انرژی و محیطزیست و تدوین طرح‌های پژوهشی مناسب برای رفع این نیازها.

 2. انجام پژوهش‌­های بنیادی، کاربردی و توسعه‌ه­ای در حوزه انرژی، آب و محیط‌زیست.

 3. شناسایی فناوری­‌های نوین و توسعه فناوری و تعمیق دانش فنی در حوزه فعالیت.

 4. تلاش برای بومی کردن فناوری‌­های مرتبط و ارتقاء جایگاه جهانی ایران در حوزه فعالیت.

 5. تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی و فناوری پژوهشکده با رعایت ضوابط و مقررات مربوط.

 6. برقراری ارتباط موثر بین دانشگاه و بخش­‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی کشور در حوزه فعالیت.

 7. بهره‌­گیری مطلوب از کلیه امکانات نرم افزاری و سخت افزاری و پتانسیل نیروی انسانی موجود در دانشگاه برای انجام طرح‌های تحقیقاتی در حوزه فعالیت.

 8. ایجاد ارتباط فعال و سازنده با سایر مؤسسات و جوامع علمی و پژوهشی داخل و خارج از کشور جهت اجرای پروژه‌­های تحقیقاتی مشترک در زمینه­‌های مرتبط با حوزه فعالیت.

 9. ایجاد ارتباط و مبادلات علمی با مراکز علمی و پژوهشی مرتبط در گستره ملّی و جهانی.

 10. ایجاد زمینه‌­‌های مناسب برای جذب همکاری دانشمندان و پژوهشگران نخبه و توسعه توانمندی‌های نیروی انسانی در حوزه فعالیت.

 11. برگزاری کارگاره­‌های آموزشی تخصصی، همایش‌­های علمی و ارائه دستاوردهای پژوهشی و فناوری با رعایت ضوابط و مقررات مربوط.