جدیدترین اخبار

 • 20 May 2023

  وبینار آموزشی، کارآفرینی و نقشه راه حوزه های بهینه سازی انرژی

  وبینار آموزشی، کارآفرینی و نقشه راه حوزه های بهینه سازی انرژی
 • 17 May 2023

  برگزاری نشست‌های تخصصی در بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

  برگزاری نشست‌های تخصصی در بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی   28 و 29 اردیبهشت ماه 1402- ساعت 9...
 • 14 May 2023

  گزارش وضعیت جهانی انرژی های تجدیدپذیر 2023

  در ده سال گذشته انرژی‌های تجدیدپذیر تغییرات قابل توجهی را داشته است. توسعه این انرژی‌ها که در ابتدا یک روند در حال ظهور بود، در...
 • 07 Mar 2023

  مراسم بازنشستگان همکاران پژوهشکده علوم و فناوری‌های انرژی، آب و محیط‌زیست

  در سال 1401به افتخار بازنشستگی نائل آمدند. مراسمی برای تقدير از اين عزيزان در روز 15 اسفندماه 1401 با حضور دیگر همکارن و اساتید...
 • 19 Feb 2023

  بررسی عوامل موثر بر آلودگی هوا در کلان‌شهرهای کشور

  یکی از عمده ترین معضلات محیط زیستی کشورهای جهان ازجمله ایران، آلودگی هوای شهری است. حفظ کیفیت محیط زیست و ارتقای شاخصهای کیفیت...
 • 05 Jan 2023

  پنجاه و چهارمين جلسه از سلسله نشست هاي انديشه‌ورزی

  پنجاه و چهارمين جلسه از سلسله نشست هاي انديشه‌ورزی روز يكشنبه 18 دي ماه 1401 از ساعت 14:00 الي 16:00 به صورت مجازي و در...
 • 02 Jan 2023

  برگزاری نشست شفاف سازی تعارضات منافع ذینفعان سد چمشیر به میزبانی پژوهشکده علوم و...

  برگزاری نشست شفاف سازی تعارضات منافع ذینفعان سد چمشیر به میزبانی پژوهشکده علوم و فناوری‌های انرژی، آب و محیط‌زیست
 • 17 Dec 2022

  برنامه های هفته پژوهش و فناوری سال 1401

  به مناسبت هفته پژوهش و فناوری پژوهشکده علوم و فناوری های انرژی، آب و محیط زیست شریف برگزار میکند.
 • 13 Sep 2022

  فراخوان جذب محقق پسا دکترا

  جذب پژوهشگر پسا دکتری در پژوهشکده علوم و فناوری‌های انرژی، آب و محیط زیست شریف
 • 17 Nov 2022

  جذب پژوهشگر پسادکتری در پژوهشکده علوم و فناوری‌های انرژی، آب و محیط زیست شریف

  جذب پژوهشگر پسادکتری در پژوهشکده علوم و فناوری‌های انرژی، آب و محیط زیست شریف

برای مشاهده اخبار و اطلاعیه های بیشتر، از پرتال خبری دانشگاه صنعتی شریف بازدید کنید. پرتال خبری

اطلاعیه ها

03 Jan 2021

ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻌﺎﻣﻠﺎت ﻣﯿﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺮﯾﻒ و ﮐﺸﻮر اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ

03 Jan 2021

نهمین جشنواره معرفی پايان‌نامه های برتر كشوری در رشته مهندسی هوافضا

30 Nov 2021

برنامه های هفته پژوهش سال 1400

عنوان فیلم به صورت مختصر و خلاصه در ج گردد . 

ﻧﻘﺶ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوری اﻧﺮژی در ﺟﺎﻣﻌﻪ

داﺷﺘﻦ ﺳﻬﻢ ﻣﻬﻤﯽ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻧﻮآوراﻧﻪ ﻓﺮا رﺷﺘﻪ ای ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻧﺮژی، ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی، ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﭘﺎﯾﺪاری ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻗﺘﻀﺎﺋﺎت و ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﮐﺸﻮر و ﺟﻬﺎن ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻬﺒﻮد ﻓﻨﺎورﯾﻬﺎ، ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻟﺎت و ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺗﺮ، ﮐﺎراﺗﺮ، ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺮ و ﻋﺎدﻟﺎﻧﻪ ﺗﺮ را درﺑﺮدارد.

بیشتر بدانید

دستاوردها و افتخارات